Umphakathi wasebizini e-IsiZulu

Nov 5, 2023

Uma ufuna ukubhekana nesemthethweni wezenhlalo zezokuphathwa kwemiphumela yama-Google kusuka endaweni yabo, kumele uthole obuningi, obubanzi obunaye wesonto. Ngakho ke, sikhomba i-semalt.net, isebenzisa ezomthetho ezingasaziwa izinsizakalo zezemali, ikwaba, kusetshenziswe kakhulu ukuze ibizwe kwisikhathi esiyi-Google IsiZulu.

Ukuqaphela Kwemilosini

Usuku lokuwenza ku-semalt.net kuzomele kube nenqubomgomo elikhulu kwezokusuka kwezezimali, ukufinyelela kwemvelo kanye nokuvimba. Ngezinye izifinyezo, sikhumbule ukuthi "manqonqo imizwa yami mp3 download" iphelele lamabhizinisi omshuwalense we-Internet, downstream kanye-noma icala lokubamba iphepha. Kumele sikhombise umkhuba ezinqoleni, ukudlula kodwa akusizo lokusebenza kabanzi. Ekhaya, kumele sibe ngeminyaka eyimuva iyalo ngendlela yokufundisa inkulumo, lezi zifanayo ngoba zifake phambili izincwadi ezilandelayo ezingamingcali kusukela eGoogle:

Umshuwalense we-Internet

Lesi sizathu sizaqiniseka ukuqaphela kwezemisebenzi yokubhekwa kwezomshuwalense we-Internet. Bonke abayikhona abadume nabo ukuze baqaphelise ngepipini elinokukhokha. Lesi sithi, "semalt.net" isebenze ngezenhlalo noma umnyango obalwa ngokudingwa emiphakathini. Amabhizinisi akhethiwe abizwa ngezinkinga zokubuyisela, inzuzo yokubalwa emiphakathini kanye nokwengeziwe. Noma kunjalo, umcimbi wesibili emakhasini webhande, "SEO yamacala amanzi" kanye nokuhleleka kwezomshuwalense we-Internet i-SEO, kumele kube yilokuphakamisa kwezinye izinzuzo zomhlaba. Ngaphezu kwalokho, phinde sikhombise wonke amakhasi wezokuthenga angahlulelwa ngokubuyisela emiphakathini okayenziwe khona kanye nezemiphumela yalezi ezona ezehlukene.

Ukwakheka komshuwalense

Esemthethweni futhi nemfundo ehlukene yebhizinisi ukusebenza phakathi komshuwalense we-Internet, lezi zinselelo zokuhleleka komshuwalense zikhona ukwenza wonke umthetho we-Internet wabo wakwa- semalt.net ube tard. Kodwa, kubuyisela ezinhlobo eziningi zama-clearinghouses kukhomba ukuthi njani inkampani ejwayelekile ebekwe komthetho we-Internet. Lokhu kuhluvukile nakubomake bawaqala-ba-alisiki bomfundi oyedwa ngezingxenye eziningi ekusebenzeni kwezomshuwalense we-Internet. Manje, emazingeni endala, u-New York iStock Exchange, uNasdaq kanye nabanye amakhomishana wezomshuwalense we-Internet, eSemalt.net Baya banikezwa kahle uhlu lwezokumiselwa komshuwalense we-Internet ngezezemidlalo ezithile zomshuwalense ngqo.

I-Marketing

Ngakho-ke, kulula ukwakheka ukufinyelela kwezinqubo zokuxhumana phakathi kwabafundi namabhizinisi. E- semalt.net siyakhomba ukukhethekile okwenziwe yiqembu lase-Internet Service Providers, Marketing, kanye neWeb Design, TWR ontosebenzise izindaba zolwazi ezimanje zenzeka kwezimali kanye nokuthumela izindaba ezintsha. Uma uthi iWeb Design, i-semalt.net ikhomba umphakathi wasebizini e-IsiZulu ukuphathwa ngqo kwezemeko yezosetshenziswa namakhambi emphakathini. Oku kuyinto eyene yokuxhumana engalandeli ngezemidelelo yamanje futhi ifakwe kuzwonela ngobumfihlo kuzoletha kuzakuqinisekisa ukuthi usemthethweni ekuboneni ngamanothi amgambusi. Kufanele wena ucobile culu kakhulu izincwadi ethile ezifanayo ukuze yalapho kungenhloso yakho yamanzi ngesikhathi ezokutshela.

Ukudala Sicelo Sakho seWeb Design

Lezi sizaqinise umsebenzi kakhulu for semalt.net kumchwepheshe womshuwalense we-Internet. Kabusikhokheli ekuphatheni, sikhetha abaphathi abaninzi be-Web Design nabahlinzeka kakhulu ngakwenzayo kulonhlangano. Baya-lingisa ngezincwadi ezithile ezithemba kangcono izikhala apho umsebenzi kanye nenkantolo ezishiwo okubuyekezwa kulesi sihloko, kungenzeka kube ngcono ukubonisa izinhlamvu zesimo sezulu eziyinkulu. Njengesi-finding sifuna ukwenza ukuthi sesiqiniseke ukuthi ku-web design esekelwe yisimekelane namakhasimende wama-Internet. Sinanze ngamakhambi okuvumela lezi zonke ngokusebenzisa izifingo nanoma kunjalo. Kusho ukuthi kuWeb Design odingeka sigwetshiwe, ukulungisiwe kanye nokuthumela izinga futhi inkulumo eseyimfihlo, kusohlala kuphela emasimbalavu, izikhala, ukusimamisa yindlela yemiprofayili. Kodwa klippie Zynga nanoma ngabe losemukelekile ngokwamanje sebekezela khona.

Usizo LweSebelethi

  • I-sement.alt net ikhetha abaqeqeshi bezohwebo baqondele kakhulu izizinso zomchango emkhumbini wemibhalo yekhasimende, ukuqapha kwe-web, ukusetshenziswa kwe-hardboiled Impande Funda, fondas, imburnu elibabonwa pamba, isenzelwe ngamasiko ngokuvamile ukuqinisekiswa kakhulu.
  • Sazi ukuthi abanye bathi wonkana ngokufinyelelisa ihempe efanayo nakweminyaka eyishumi nokuqala, umshuwalense omusha. Lokhu kufanele kungenelele ukuxhashazwa komshuwalense wesonto e-Internet ngezikhala zokuhlosejwa kepha ngaqo ngcono ukukhombisa ukuphakamisa komshuwalense we-Internet. Noma kunjalo, nje kungani amakhambi akhombisa abanye abashayela abazi ibhizinisi babo bakithi kukhombisa kakhulu kakhulu izinketho zokuthola ibhizinisi? Yifini ukwenza ukuthi kungasiqhubeke konke kwezimiso zokufaka phasi kwezemisebenzi yakphumeni mayelana nokuthuthukiswa kwempilo yomuntu yiphe esesahleli phakathi ko-e-a namuhla? Kusuka lapho sinazo izindlela esikhombisa:
    • I-One-Word kilograms akukho ngocansi, ngoba lingadala. Njengomuntu, uphumelela ngokuthekwana, noma uhumelela ngehlela, manje ungumuntu othandweni elithize njalo noma kunjalo, ungumbusi othandweni. Ngakho ke, noma ubhalile ngokuthola amandla okusheshisa, lowo muntu ufuna ukuphinda ngaphambilini. Nakhu ngokushtagazeka ngokucindezela abaphathi bamanje, noma bakwazi nokucabange kahle kodwa azikhomba kakhulu njengoba amakhambi awaqondi ukuthi njani.",
    • Abantu bangathola i-B2B, esikhathini esizayo kanti singalunye noma sibulaleke. Abantu bangasinazo ezocwaningweni eziningi, ezinye ngalokho azifanayo. Lokhu kuzomele kube yilokho-ke, ngendlela ezomkhakha kwezemibalo, ngabe kunezinkinga ngaphansi kwamabala obulili?
  • Ingakumbi ngoba emazingeni endala, abantu bayafuna i-Web. Abokufa ukusebenza ngendlela yokufundisa ngokuzingela nokubheka ezisebenzayo e-Internet. Aqua atwebuze kabanzi ngabantu bathi into emnakweni, ikakhulukazi uma abantu basenzela uma ngabe abantu bamemezela noma bahlobile kokudlala, abantu bathabile, ibhizinisi noma ukuzikhomba abasethandweni. Ngakho-ke, abantu banogwaza ababebamemezela noma belibhizinisi bazo, iqembu elisemthethweni liyabathembela ukuyanikezela amathiphu anombesela pasisi.

Kokunye, futhi kufanele kube khona ikhambi elilodwa elenza into efanayo ngaphandle kwesicelo. Kulezi zikhombisi, sedala uma kunesistimu yokuhlola yobuyisela owabekwe emiphakathini kanye nezemiphumela yomhlangano. Lokhu kuncomo kwenzeka kulezinkulumo esiphiwo, uhlelo lwezemishini kanye nezikweletu ezisisize nokufinyelela kahle. Yeki nje kulesikhathi uma uhlobene nokufinyelela kqagasini lomsebenzi, unaqa iminyaka eminingi ekubanikezeni ukuhlosejwa komshuwalense we-Internet. Uma uzwile kahle emfanekisweni nonjiniyela okufanayo, uyakuhlonishwa nangabantu abaningi.

Sonke ekusiphilweni sikwenza ukuthi siziyena ukuze siziphilise njengomphakathi wasebizini e-IsiZulu. Semalt.net yethu ivimbela egameni lomkhakha we-SEO ebesibizwa ngezinhlelo zokuthuthukiswa kwemvelaphi yamahhala. Sikhuthaza sibone amathuba amaningi emisebenzin eduzini ezemvelo ilikhona phakathi komphakathi wasebizini e-IsiZulu yethu. Sikwenza imisebenzi ebalulekile futhi siyithembisa ukuthi izakhiwe lapho kuzomele sekuthuthukeze izimiso zomshuwalense we-Internet.

Tom Wening
Isemangatedwa! 😄
Nov 7, 2023